Eesti suurim toidutootja
Eesti üks suurimaid toidutootjaid
Agrone kontserni kuuluvad ettevõtted moodustavad ühe suurima Eesti põllumajandusettevõtete grupi. Toome igapäevaselt toidulauale parimad piimatooted ja kanamunad. Ühtlasi võrsuvad meie põldudel erinevad tera- ja õliviljad, millest valmib lugematu arv maitsvaid toite.

Agrone lugu

Meie ühiseks missiooniks on hoida elu Eesti maapiirkondades ja katta toidulauad kõrgeima kvaliteediga toiduga nii koduses Eestis kui ka kaugemal. Agrone ettevõtete eesmärk on harida Eestimaa põlde ja rohumaid ning toota toitu, tagades maa viljakuse säilimise ning vähendades tootmistegevusega seotud negatiivset mõju keskkonnale

Agrone grupi ettevõtted on olulise maakasutuse ja tootmismahuga ühed Eesti suuremad toidutootjad ning sellega seoses oleme teadvustanud ka enda vastutust looduse ja elukeskkonna säilimise eest.

Meie grupi kuus ettevõtet on pikaajaliste traditsioonidega põllumajandusettevõtted, kus on teadmisi ja kogemusi edasi antud põlvest põlve. Praegu on meil tööl ligi 250 tublit, töökat ja rõõmsameelset Eesti inimest. Oleme üks suuremaid toidutootjaid, kellel on oluline roll Eesti toiduainetega varustamises ja toidujulgeoleku tagamisel. Oleme võtnud tootjana suuna olla teerajajad keskkonna säästmisel ja hoidmisel.

Mitmed meie ettevõtetest on pikkade traditsioonidega Eesti põllumajanduse lipulaevad.

Põlva Agro OÜ
Peri Põllumajanduslik AS ning Miiaste Põllumajanduslik AS Põlva maakonnas
Hummuli Agro OÜ Valga maakonnas
Vändra AS Pärnu maakonnas

Agrone - tugevused (4)

Agrone harib Eestis ligi 13 000 hektarit põllu- ja rohumaid. Meie haritavad maad kuuluvad meie ettevõttele Muuland AS.

Kasvatame laia valikut erinevaid sööda ja toiduteravilja liike ning õlikultuure nagu nisu, rukis, oder, kaer, raps, mais, tritikas ja hernes .

Keskmiselt toodame aastas oma haritavatel maadel ligikaudu 32 000 tonni teravilja ja õlikultuure.

Peale teravilja kasvatamise hoiame korras ja harime 4300 hektarit rohumaad, millelt saame vajaliku rohusööda oma piimalehmadele.

Iga neljanda liitri Eestis tarbitavast piimast, mida kasutatakse joogipiima ja teiste piimatoodete valmistamisel, toome Teie lauale just meie.

2020. aastal toodame oma ettevõtetes ligikaudu 50 000 tonni eliitklassi toorpiima, millest valmivad tuntud headuses ja maitsvad oma Eesti piimatooted: joogipiim ja keefir, jogurt ja hapukoor, juust ja kodujuust, või ja piimapulber, kohupiimakreemid ning kohukesed. 

Agrone grupi ettevõte Eesti Muna OÜ kanalatest jõuab eestlaste toidulauale igal aastal 30 miljonit kanamuna. Kauplustes tunnete meie munad ära kaubamärkide Muna Liisa, Kodukoha ja Häämuna järgi.

Meie eesmärgid

Agrone grupi ettevõtete ühine eesmärk on olla teerajaja
Eesti põllumajandustootjate seas, kes … 

tagab

rikkaliku toodanguvalikuga kvaliteetse toidu igale tarbijale, iga päev

väärtustab

oma tootmistegevuses ennekõike Eestimaa loodust ja elukeskkonda

vähendab

teadlikult tootmisprotsessidega kaasnevat negatiivset jalajälge keskkonnale

kasutab

tootmisprotsessides võimalikult suures ulatuses taastuvaid energiaallikaid

hoiab

oma ettevõtete töötajaid ja tagab parimad töötingimused hoides sellega elu maapiirkondades üle Eesti

Jätkusuutlik majandamine

Kuidas sellise kasvava nõudlusega toota tulevikus aga inimestele tervislikku ja toiteväärtuselt kõrget, samas looduskeskkonda säästvat toitu? See on suur väljakutse igale toidutootjale.

Piimatoodetel, mis moodustavad Agrone grupi ettevõtete põhitoodangu, on maailma toidutarbimises oluline roll, kuna suur osa populatsioonist tarbib piimatooteid iga päev. Piimatoodete toiteväärtus on kõrge – tegemist on paremuselt viienda energiat kandva toiduainega ning kolmanda proteiini- ja rasvade allikaga. Seda kõike taskukohase hinnaga.

Juba 2030. aastaks ennustatakse maailma rahvaarvuks praeguse 7,6 miljardi asemel 8,6 miljardit. 30 aasta pärast aga on meid juba 9,8 miljardit. Maailma Toiduorganisatsiooni hinnangul kahekordistub toidutarbimise vajadus järgmise 30 aasta jooksul.

Jätkusuutliku toidutootmise juures on Maailma Toiduorganisatsiooni hinnangul keskkonna aspektist üheks kõige olulisemaks asjaoluks pöörata tähelepanu tootmistegevuse käigus tekkivatele kasvuhoonegaaside emissioonidele. Liigse emissiooniga seonduv kliimasoojenemine Maal võib kaasa tuua pöördumatu kahjuliku mõju olemasoleva looduse ja elukeskkonna säilimisele. Olulised põllumajandust puudutavad keskkonnaaspektid on lisaks ka põhjavee hoolimatu kasutusega seonduv, looduse liigirikkuse ning mullastiku viljakuse säilitamine.

2019. aastal oleme teinud strateegilise otsuse algatada Agrone ettevõtetes roheline tegevusprogramm, mille eesmärgiks on muuta meie tootmistegevus võimalikult ringmajanduse printsiipe kasutavaks, et vähendada järgneval 15 aastal oluliselt meie poolt tootmisega seonduvat negatiivset jalajälge loodusele ja elukeskkonnale.

Meie rohelise programmi tuumikteemadeks on tootmisega kaasnevate süsinikuemissioonide vähendamine, mullastiku viljakuse säilitamine, põhjavee säästlik kasutamine ning rohelise energia kasutuselevõtmine.

Konkreetsete tegevuste plaan hõlmab laia spektrit tegevusi: loomakasvatusest tekkiva üleliigse metaani kasutusele võtmist ilma seda keskkonda suunamata, maksimaalselt taastuvenergia kasutuselevõttu hoonete valgustamisel, kütmisel ja masinapargi käitamisel, mullaharimismeetodite muutmist, sademevee ärakasutamist ja maksimaalset jäätmete taaskasutust. Esimese sammuna kaardistame oma ettevõtete süsinikuemissioonide nullpunkti koostöös ettevõttega Sustinere.

Meie pikaajaline põhieesmärk on anda enda panus kliima edasise soojenemise ärahoidmisele ja jõuda 2035. aastaks süsinikuneutraalsete piimatoodete ning põllumajandussaaduste tootmiseni. Seda kõike teeme nii, et me ei vähenda tootmismahte, millega tagame taskukohaste hindadega põllumajandustoodete jõudmise tarbijateni.

Selleks, et süsinikuneutraalne majandamine kujuneks normiks kogu meie väärtusahelas, teeme koostööd keskkonna koormuse vähendamiseks nii piimatööstuste, jaekaubanduse ettevõtete kui ka tarbijatega.

Rohetiigri programm

Enda ja valdkonna innustamiseks oleme 2020. aastal liitunud Eestis ainulaadse ning uue keskkonnaalase eraalgatusliku programmiga Rohetiiger, mille eesmärk on välja töötada erinevates majandussektorites jätkusuutlikud majandusmudelid ja olla nende kasutuselevõtmisel teerajajad nii Eestis kui hiljem ka kogu maailmas. Rohetiigri programmis osalemisel on meie huvi koos teiste vastutustundlike ettevõtetega aidata kaasa jätkusuutlike majandusmudelite tekkele, õppida parimatest praktikatest ja propageerida nende majandamismeetodite laialdasemat kasutuselevõttu.

Rohetiiger_logo_must_rgb

Tule tööle

Ootame oma ridadesse ausaid, innukaid ja töökaid inimesi taime-, looma- ja linnukasvatuse valdkonda, keskkonnahoidu ja finantsarvestusse ning tehnikabaasidesse.

Agrone grupi ettevõtted pakuvad tööd tegusatele Eesti inimestele, kellele läheb korda täisväärtuslik elu maapiirkondades ja kvaliteetse ning keskkonda säästva toidu tootmine kaasmaalastele.

Noortele, kes omandavad meie majandustegevusega seotud valdkondades kooliharidust (nii ametikutset kui ka kõrgharidust), pakume võimalust tulla ja õppida ametit meie ettevõtetes – saada vajalik kogemus praktikakohtadel.

Huvi korral võtke julgelt ühendust meie emaettevõtte või maakondlike tootmisettevõtete kontaktidel, et saada infot vabadest töö- või praktikakohtadest või lihtsalt arutada, kas mõni avaldatutest võib Teile hetkel või tulevikus sobiv olla.

Saada meile oma CV ja anna teada, mis valdkond ja positsioon Sind kõige rohkem huvitab.

Võta ühendust: cv@agrone.ee

Oma silm on kuningas!

Taime- ja loomakasvatus on ütlemata põnev! Vaadake ja tutvuge meie erinevate tootmisprotsessidega pildi- ja videomaterjali vahendusel. Ehk äratab see just Teis huvi tulla meile tööle või saada meie koostööpartneriks.

Kontaktid

Agrone OÜ

Tartu kontor:
Tiigi 78
50410 Tartu, Eesti

Tallinna kontor:
Valukoja 10, Ülemiste City
Tallinn, Eesti

CEO/Juhatuse esimees: Raul Jeets
Tel 5649 1010
E-post raul@agrone.ee

CFO/Juhatuse liige: Ats Albert
Tel 5557 8195
E-post ats@agrone.ee

COO/Juhatuse liige: Margus Muld
Tel 5033 078
margus.muld@agrone.ee

Info: Ebe Nõmme
Tel 5197 5964
E-post ebe@agrone.ee

Jätkusuutlikkuse spetsialist:
E-post sirli.pehme@agrone.ee

Maaportfelliga seonduvad küsimused: info@muuland.ee

E-post arvete esitamiseks: arved@agrone.ee
Registrikood 11407992
KMKR EE101228626

Põlva Agro OÜ
Vana-Tartu tee 2, Mammaste küla
63211 Põlva maakond, Eesti

Juhatuse esimees: Indrek Nõmm
Tel 504 6406
E-post: indrek.nomm@agrone.ee
Registrikood 10063763
KMKR EE100006043

Vaata asukohta kaardil
Kohalesõidu juhised Waze

Vändra AS
Tehnobaasi, Allikõnnu küla
87604 Pärnu maakond, Eesti

Juhatuse esimees: Margus Lepp
Tel 520 3971
E-post: margus.lepp@agrone.ee
Registrikood 10052854
KMKR EE100127391

Vaata asukohta kaardil,
kohalesõidu juhised Waze

Hummuli Agro OÜ
Soe tee 12, Hummuli alevik
68410 Valga maakond, Eesti

Juhatuse esimees: Maarja Paomees
Tel 5687 2633
E-post: maarja.paomees@agrone.ee
Registrikood 10081382
KMKR EE100491056

Vaata asukohta kaardil
Kohalesõidu juhised Waze

Miiaste Põllumajanduslik AS
Vana-Tartu tee 2, Mammaste küla
63211 Põlva maakond, Eesti

Juhatuse esimees: Silver Kask
Tel 5341 2680
E-post: silver.kask@agrone.ee
Registrikood 10039821
KMKR EE100005688

Vaata asukohta kaardil
Kohalesõidu juhised Waze

Peri Põllumajanduslik AS
Vana-Tartu tee 2, Mammaste küla
63211 Põlva maakond, Eesti

Juhatuse esimees: Silver Kask
Tel 5341 2680
E-post: silver.kask@agrone.ee
Registrikood 10269039
KMKR EE100004883

Vaata asukohta kaardil
Kohalesõidu juhised Waze

Eesti Muna OÜ
Värska mnt 11, Rosma alevik
63211 Põlva maakond, Eesti

Juhatuse esimees: Ats Albert
Tel 5557 8195
E-post: ats@agrone.ee
Registrikood 14593765
KMKR EE102119077

Vaata asukohta kaardil
Kohalesõidu juhised Waze